Наем на презентационна техника

Портативните проектори са от изключителна аудио визуална помощ, когато вашият лаптоп или компютър се използва за презентации, представяния, обучения и всички останали случаи, когато е необходимо информацията да бъде представена на повече от един човек.

За разлика от големите постоянно монтирани проектори, често закачени на таван нашите портативни проектори са компактни и лесни за транспорт. Ние предоставяме краткосрочно и дългосрочно отдаване на презентационна техника под наем.

В допълнение на това ние ви предлагаме и прожекционни екрани, с размери вариращи от 125см Х 125см до 350см Х 650см. Комбинацията от екран и проектор представлява идеалния вариант за представянето на информация и по-лесното и възприемане от присъстващите.

Плазмените монитори са все по-голяма необходимост при организирането на търговски представяния, бизнес срещи, видео връзки, конференции и конгреси.
Мониторите с големина на екрана от 18 до 85 инча са популярни и много полезни при участие на търговски изложения и панаири. Тези дисплеи създават най-високо качество на образа и са подходящи както за компютърни презентации, така и за възпроизвеждане на видео филми.

Едно неудобство на плазмените монитори е тяхното транспортиране и съхранение. При наемането на презентационна техника от нас вие не поемате риск по време на транспортирането и монтажа, разполагате винаги с модерна техника, не се ангажирате с прибиране и съхранение на уредите след тяхното използване. Затова при участието ви в търговски представяния, панаири, изложения можете напълно да се доверите на нас и на предлаганата от нас презентационна техника.